Kira Artış Oranı Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında sözleşme yenileme tarihinin içinde bulunduğu ay olan zammın yapılacağı dönemi ve ilgili gayrimenkulün türünü seçtikten sonra artış oranı için mevcut endekslerden birini veya kendi özel zam oranınızı giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Kira Stopaj Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Kira Vergisi Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Kira Artış Oranı Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT (1): Endeks verileri TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı verileridir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlarda en çok, artış yapılacak aydan bir önceki ay için açıklanan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı kadar zam yapılabilir. Ancak 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde konut kiralarındaki artış oranı %25'ten fazla olamaz.
NOT (2): 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iş yerlerinde en çok, artış yapılacak aydan bir önceki ay için açıklanan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı kadar zam yapılabilir.
  1.  
  2. TL
    (Örn. 16750,25)

İlgili Hesaplamalar

Kira nedir?

Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesidir.

Kira artışı nedir?

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiralanan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte yeni dönemde ödenecek olan bedelde yapılan güncellemedir.

Kira artışı ne zaman olur?

Sözleşmenin yenilendiği ayda yapılır. Örneğin 5 Nisan 2023 tarihinde başlayan bir sözleşme 1 yıl sonra yenilendiğinde 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren kiraya zam uygulanarak tahsil edilir.

Kira zammı neye göre yapılır?

Konut ve işyerlerinde zam yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda zam oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde ise zam oranı serbest bırakılmış ve tarafların kendi aralarında yapacağı sözleşmeye göre belirlenmesine izin verilmiştir.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin zam Temmuz ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Haziran ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olacaktır. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin artış Ağustos ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Temmuz ayı verisine bakılır.

Konutlarda yapılabilecek en yüksek artış oranı nedir?

18 Ocak 2019 tarihinde değişiklik yapılan Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi gereğince; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlar için yenilenen sözleşme dönemlerinde uygulanacak artış oranı, bir önceki sözleşme yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirlenmelidir. Yine aynı maddede TÜFE oranının 12 aylık ortalamalara olduğu da açıkça belirtilmiştir.

İşyerlerinde yapılabilecek en yüksek kira zammı oranı nedir?

6217 Sayılı Borçlar Kanunu Yasası, geçici 2. madde gereğince; Zam oranları 1 Temmuz 2020 tarihine kadar serbest bırakılmıştır. Buna göre iş yeri kiralamalarında, tarafların kendi arasında anlaşıp sözleşmeye yazdığı oranlarda artış yapılır. Dolayısıyla işyerleri için zam oranlarında konutlardaki gibi bir sınırlama yoktur.

1 Temmuz 2020 tarihinden sonra ise; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Son 12 ay için konutlarda yapılabilecek en yüksek artış oranı ne oldu?

Son 12 ay için konut kiralamalarında yasal olarak yapılabilecek en yüksek zam oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sözleşme Yenileme Tarihi Kira Artış Oranı
Mayıs 2023%67,20
Haziran 2023%63,72
Temmuz 2023%59,95
Ağustos 2023%57,45
Eylül 2023%56,28
Ekim 2023%55,30
Kasım 2023%54,26
Aralık 2023%53,40
Ocak 2024%53,86
Şubat 2024%54,72
Mart 2024%55,91
Nisan 2024%57,50

Son 12 ay için iş yerlerinde TÜİK endekslerine göre yapılan kira zam oranları ne oldu?

Son 12 ay için iş yeri kiralamalarında TÜİK endekslerine göre yapılabilecek zam oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. TÜİK verileri 12 aylık ortalamalara göre açıklanan değişim oranlarından oluşmaktadır. Kanun gereği; 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra yapılacak artışlarda, iş yeri kira artış oranı tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemelidir. Bu nedenle aşağıdaki tabloda Artış Oranı Sınırı sütununda yazılı olan orandan daha yüksek artış yapılamaz.

Sözleşme Yenileme Tarihi Yİ-ÜFE TÜFE TÜFE Yİ-ÜFE Ortalama Artış Oranı Sınırı
Mayıs 2023%105,50%67,20%86,35%67,20
Haziran 2023%95,80%63,72%79,76%63,72
Temmuz 2023%86,59%59,95%73,27%59,95
Ağustos 2023%78,51%57,45%67,98%57,45
Eylül 2023%71,97%56,28%64,13%56,28
Ekim 2023%65,55%55,30%60,43%55,30
Kasım 2023%58,46%54,26%56,36%54,26
Aralık 2023%53,15%53,40%53,28%53,40
Ocak 2024%49,93%53,86%51,90%53,86
Şubat 2024%47,35%54,72%51,04%54,72
Mart 2024%45,71%55,91%50,81%55,91
Nisan 2024%45,28%57,50%51,39%57,50